Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen tehtävänä on tuottaa monipuolisia liikuntaa- ja terveyttä edistäviä palveluja kankaanpääläisille.
Liikuntatoimi tarjoaa palveluja myös yli kuntarajojen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, samalla
toimien
Pohjois-Satakunnan liikuntatoiminnan keskuksena.
Liikuntatoimi luo edellytyksiä liikuntatoiminnalle,
sen parissa tapahtuvalle seuratyölle sekä omaehtoiselle terveyttä edistävälle liikunnan
harrastamiselle.
Liikuntatoimi suunnittelee,
kehittää ja kunnossapitää liikuntapaikkoja ja alueita sekä ohjaa niiden käyttöä
tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

 
Osoite Kangasmoisionkatu 1, 38700 Kankaanpää
Puhelin (044) 577 2680
Sähköposti vapaa-aikapalvelut(at)kankaanpaa.fi