Kankaanpää-info | Yhteystiedot
Palveluhaku | Sivukartta | Palaute | Intranet | In English
 

PäätöksentekoSidonnaisuusilmoitukset 

 

Sidonnaisuusilmoituksen Itsepalvelulinkki

(Tästä linkistä sidonnaisuusilmoituksen jättäneet voivat täydentää tietojaan)

Ilmoituksen jättämisvelvollisuus

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.  

Sidonnaisuusilmoitusten henkilörekisteriseloste                       

 

ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT

Kankaanpään kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä lautakuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat


Pöytäkirjat julkaistaan Internetissä pöytäkirjantarkastuksen jälkeen.
 
JOHTOSÄÄNTÖJÄ
 
Hallintosääntö
 
KAUPUNGINHALLITUS JA -VALTUUSTO 
 
Kaupunginhallituksen kokoonpano 2017 - 2019  
Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2017 - 2021 
 
MUUT LUOTTAMUSTOIMET

Lautakunnat
Luettelo kaikista luottamustoimista ja niiden haltijoista

 

TALOUSARVIOT 2008 - 2019                                                                                       

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021 (pdf-tiedosto 12,7 MB)   

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 (pdf-tiedosto 15 MB) 

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 (pdf-tiedosto 13,9 MB)

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2018 (pdf-tiedosto 5 MB))

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017 (pdf-tiedosto 4,7 MB)

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 - 2016 (pdf-tiedosto 7,8 MB) 

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 - 2015 (pdf-tiedosto 6,8 MB) 

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 (pdf-tiedosto 21 MB) 

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 - 2013

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2010 - 2012

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011 (pdf-tiedosto 15,2 MB)

Kankaanpään kaupungin talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008 - 2010 (pdf-tiedosto 5,5 MB)

 

TILINPÄÄTÖKSET 2006 - 2017    

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2017 (pdf-tiedosto 16,8 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2016 (pdf-tiedosto 17,1 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2015 (pdf-tiedosto 7,5 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2014 (pdf-tiedosto 8,0 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2013 (pdf-tiedosto 8,4 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2012 (pdf-tiedosto 4,6 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2011 (pdf-tiedosto 8,0 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2010 (pdf-tiedosto 6,0 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2009 (pdf-tiedosto 6,7 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2008 (pdf-tiedosto 3,0 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2007 (pdf-tiedosto 3,1 MB)

Kankaanpään kaupungin tilinpäätös 2006 (pdf-tiedosto 3,7 MB)

 

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (doc-tiedosto)


KANKAANPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA


Kankaanpään kaupunkistrategia 2025

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA POHJOIS-SATAKUNTAAN


Sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta Pohjois-Satakuntaan

 

ILMASTO-OHJELMA

 

Kankaanpään kaupungin ilmasto-ohjelma 2017-2025

 

HYVINVOINTIKERTOMUS

 

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020
Hyvinvointikertomus 2017